Nasza witryna korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka). Dalsze przeglądanie strony oznacza ich akceptację.
ROZUMIEM

WYWIAD GOSPODARCZY – więcej…

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. Termin „wywiad gospodarczy” jest często niesłusznie utożsamiany z pojęciem „szpiegostwo gospodarcze” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych. Wywiadem gospodarczym zajmują się np. wyspecjalizowane wywiadownie gospodarcze  a także biura detektywistyczne.

Do wykonania wywiadu stosowane są różne techniki detektywistyczne, w tym analiza dokumentacyjna, wywiad środowiskowy, mystery shopping i obserwacja zewnętrzna. Opracowania detektywistyczne zawierają dane pozwalające na przygotowanie planu ekspansji, skuteczne konkurowanie na rynku, bądź monitorowanie konkurencji.