Nasza witryna korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka). Dalsze przeglądanie strony oznacza ich akceptację.
ROZUMIEM

Badanie wariografem

Wariograf, nazywany potocznie wykrywaczem kłamstw, jest urządzeniem wykorzystywanym do badań w sprawach kryminalnych, cywilnych i biznesowych. Pomaga rozstrzygać wątpliwości związane z działalnością przestępczą, służy rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, a także wyjaśnianiu kwestii związanych z polityką lojalnościową firm, które weryfikują uczciwość swoich pracowników. Badania tego rodzaju prowadzone mogą być wyłącznie przez uprawnione osoby z odpowiednim przeszkoleniem, między innymi przez licencjonowanych detektywów.

Przebieg badania

Podczas badania wariograficznego, osobie badanej zadawane są odpowiednio przygotowane pytania, które podzielić można na trzy kategorie: pytania obojętne, kontrolne i krytyczne. Pierwsza kategoria nie ma związku ze sprawą, ani osobą badaną. Są to zazwyczaj proste pytania natury ogólnej, np. „czy dzisiaj jest słonecznie?”. Służą one uzyskaniu wstępnych pomiarów reakcji pozbawionych ładunku emocjonalnego. Drugi rodzaj – pytania kontrolne – dotyczą bezpośrednio osoby poddanej badaniu, nie są jednak związane z głównym wątkiem śledztwa. Kluczowe dla sprawy są zawsze pytania krytyczne, które pozwalają zaobserwować reakcje rozstrzygające o ostatecznym przebiegu przesłuchania.

Rejestrowane parametry

W czasie prowadzonego wywiadu powstaje graficzny obraz przebiegu reakcji fizjologicznych, takich jak oddech, temperatura ciała, ciśnienie tętnicze i przewodnictwo elektryczne skóry. Nowoczesne urządzenia rejestrują również obecność śladów pamięciowych w mózgu. Przewodnictwo elektryczne skóry, nazywane też odruchem skórno-galwanicznym, związane jest z pracą gruczołów potowych, których aktywność wzrasta w sytuacjach stresowych – np. w przypadku próby zatajenia ważnych dla śledztwa informacji. W związku z rozwojem technologii i powstawaniem coraz nowszych aparatów wariograficznych, pojawiają się możliwości rejestrowania kolejnych parametrów, a także zwiększa się dokładność uzyskiwanych pomiarów.

Badania prowadzone z wykorzystaniem wykrywacza kłamstw wykonywane są nie tylko podczas czynności śledczych. Stosowane są one także w związku z diagnozowaniem sprawności psychofizycznej i badaniami naukowymi, które dotyczących fizjologicznych objawów występujących w przebiegu reakcji emocjonalnych.

Podstawowe badania wariograficzne można dowolnie modyfikować, wprowadzając pomiary dodatkowych parametrów i techniki towarzyszące. Do najczęściej stosowanych należą: rejestrowanie głosu, analiza zmienności rytmu serca i dostarczanie bodźców wizualnych, umożliwiających posługiwanie się przekazem sub i podprogowym.

Wariograf w pracy detektywistycznej

Wykwalifikowana osoba, która posiada odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie zawodowe, jest w stanie przy pomocy wykrywacza kłamstw skutecznie przeprowadzić przesłuchanie dla firm i klientów indywidualnych. Wiarygodne wyniki badań pozwolą wyjaśnić wątpliwości natury osobistej i ułatwią podejmowanie życiowych decyzji. W zakresie spraw biznesowych, wykrywacz kłamstw umożliwia zdiagnozowanie nieuczciwych praktyk marketingowych i wszelkich działań prowadzonych na szkodę firmy oraz weryfikację kompetencji i uczciwości pracowników.

Komentarze są wyłączone.